Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13508
Title: ДИНАМІКА ТА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Authors: Лаврик, Олександр Дмитрович
Keywords: ландшафтно-технічні системи
динаміка ландшафтів
багатовимірність ландшафтів
ландшафтна структура
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Citation: Лаврик О. Д., Цимбалюк В. В. Динаміка та багатовимірність ландшафтно-технічних систем. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія. 2020. № 76–77. С. 89–94.
Series/Report no.: УДК;911.5/.9
Abstract: У статті здійснено аналіз проблеми динаміки та багатовимірності ландшафтів на прикладі ландшафтно-технічних систем. Об’єктом дослідження є ландшафтно-технічні системи, які характеризуються значною динамічністю та багатовимірністю структури. Пізнання динаміки ландшафтно-технічних систем дає змогу краще зрозуміти специфіку трансформації сучасної ландшафтної сфери та прорахувати можливі негативні тенденції розвитку. Зазначено, що динаміка ландшафтно-технічних систем – це функціональні, просторові та структурні трансформації, які проявляються у всіх складових до критичного моменту перетворення блокової системи на геокомпонентну. Розглянуто чотири види динаміки. Хорологічна динаміка характеризує просторові зміни меж ландшафтно-технічної системи. Структурна динаміка передбачає зміну морфологічної будови ландшафтно-технічної системи та взаємозв’язків між її блоками. Часова динаміка об’єднує усі зміни у ландшафтно-технічній системі, які пов’язані з часом. Направлена динаміка передбачає стійкі, односторонньо спрямовані трансформації ландшафтно-технічної системи з багаторазовою зміною її стану та структури. Зазначено, що кожна система має свою відмінну ознаку – багатовимірність, тобто функціонування у її межах низки відособлених і водночас взаємопов’язаних парадинамічних систем. Внутрішня блокова система обмежена рамками ландшафтної техносфери планети, яка об’єднує сучасні ґрунти, техногенний покрив і шар повітря. Внутрішня структурно-морфологічна система розглядає ландшафтно-технічну систему як чітко визначену градацію таксонів. Внутрішня міжблокова система передбачає взаємозв’язок у ландшафтно-технічній системі на рівні трьох блоків (управлінського, природного і технічного). Зовнішня комплексна система виражає взаємодію ландшафтно-технічної системи з іншими ландшафтними комплексами. Через зовнішню повітряну систему відбувається надходження у ландшафтно-технічну систему і зворотне випромінювання сонячної радіації та здійснюється взаємодія з віддаленими ландшафтними комплексами через перенесення різних типів повітряних мас. У підстилаючій літогенній системі проявляється взаємодія ландшафтно-технічної системи з літогенною основою, яка представлена земною корою та верхньою мантією. Визначено, що у перспективі необхідно акцентувати дослідження сучасних географів на проблемах динаміки різних класів антропогенних ландшафтів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13508
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavryk-89-94.pdf766,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.