Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13592
Title: Асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану біля вершини міжфазної тріщини, що виходить із кутової точки ламаної межі розділу матеріалів.
Authors: Дудик, Михайло Володимирович
Решітник, Юлія Володимирівна
Феньків, Володимир Михайлович
Keywords: міжфазна тріщина
ламана межа розділу
метод Віґгардта-Вільямса
показники сингулярності
контакт берегів
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Дудик М. В., Решітник Ю. В., Феньків В. М. Асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану біля вершини міжфазної тріщини, що виходить із кутової точки ламаної межі розділу матеріалів. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2020. №1. С. 27-37.
Abstract: У статті в умовах плоскої деформації досліджуються локальні поля напружень і переміщень біля кутової точки ламаної межі розділу двох різних однорідних ізотропних матеріалів, із якої виходить міжфазна тріщина. Моделюючи тріщину математичним розрізом, береги якого вільні від навантажень, за допомогою методу Віґгардта-Вільямса розвинень розв’язків рівнянь теорії пружності за власними функціями, знайшли асимптотичні вирази для компонент градієнтів переміщень і тензора напружень біля вершини тріщини. Отримано характеристичне рівняння для визначення показників сингулярності напружень в околі вершини. Здійснено числовий аналіз залежності показників сингулярності від кута зламу межі розділу й відношення модулів Юнга з’єднаних матеріалів і виявлено існування інтервалів кутів зламу, на яких мають місце два комплексно спряжені показники сингулярності. Оскільки наслідком комплексних значень показників сингулярності є просторові осциляції переміщень берегів з фізично некоректним взаємним перетином, для їх усунення передбачено можливість контакту берегів та отримано наближену оцінку довжини ділянки контакту за найбільшою з відстаней до вершини в межах розмірів тріщини, на якій розкриття тріщини обертається в нуль. Ураховуючи можливий контакт берегів, за допомогою методу Віґгардта-Вільямса розв’язали задачу про міжфазну тріщину із взаємодіючими за законом сухого тертя берегами, яка поширюється з кутової точки ламаної межі розділу матеріалів. Отримано рівняння для визначення показників сингулярності біля точки зламу межі розділу й аналітичні вирази для асимптотик полів напружень і переміщень у її околі. Показано, що наявність контакту берегів усуває можливі просторові осциляції переміщень берегів у рамках моделі розкритої міжфазної тріщини. Проте й у рамках моделі тріщини з контактуючими берегами виявлено інтервали кутів зламу межі розділу, для яких залежно від напряму зсувних перем-щень берегів тріщини мають місце комплексні показники сингулярності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13592
ISSN: 2413-6549 (Print)
2518-1785 (Online)
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020.Bulletin_ZNU_№1.pdf537,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.