Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14187
Title: Підвищення конкурентоспроможності та роль людського капіталу в моделі економічного зростання Mankew-Romer-Weil
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: глобалізація
конкурентоспроможність
модель Mankew-Romer-Weil
інноваційна економіка
функція Кобба-Дугласа
людський капітал
Issue Date: 28-May-2021
Publisher: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С.
Citation: Богашко О. Л. Підвищення конкурентоспроможності та роль людського капіталу в моделі економічного зростання Mankew-Romer-Weil. Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 травня 2021 р., м. Херсон) / за ред. Н. В. Кириченко, Н. Д. Худік та ін. Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. C.195–197
Series/Report no.: УДК;005:339.9(043.2)
Т;33
Abstract: В умовах посилення світових процесів глобалізації, становлення інформаційного суспільства й економіки знань, провідним чинником розвитку національної економіки виступає людський капітал, від якого залежить конкурентоспроможність як окремих підприємств, так і держави в цілому. Людська праця та матеріальний капітал, поруч з іншими факторами виробництва, виступають джерелом створення нової вартості. Однак, фізичний капітал дедалі більше поступається місцем новій формі – людському капіталу. Людський капітал можна вважати нагромадженим соціально-трудовим інноваційним потенціалом суспільства, оскільки забезпечує перетворення репродуктивної праці на значно продуктивнішу інтелектуальну, творчу, інноваційну працю. Людина, як особистість, володіє знаннями, здібностями, має певний рівень культури, досвіду, опираючись на які, обирає напрямок діяльності, в якій має ефективно їх реалізовувати, підвищуючи власний рівень добробуту та якість життя свого народу. Усвідомлення цього вимагає формування нової парадигми знань щодо створення, ефективного використання та збільшення людського капіталу, що стане основою становлення інноваційної моделі розвитку економіки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14187
ISBN: 978-617-7941-28-5
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pidvyshchennia_konkurento.pdf909,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.