Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14591
Title: Development of turkey's tourist industry in the convention of the covid-19 pandemic: challenges and opportunities
Other Titles: Розвиток туристичної індустрії Туреччини в умовах пандемії covid-19: виклики та можливості
Authors: Кирилюк, Ірина Миколаївна
Поворознюк, Інна Миколаївна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Благополучна, Анастасія Геннадіївна
Литвин, Оксана Вікторівна
Keywords: туризм
пандемія COVID-19
туристична індустрія Туреччини
туристична галузь
Issue Date: 2022
Publisher: Praha, Czech Republic
Citation: Kyryliuk I., Povorozniuk I., Neshchadym L., Blahopoluchna A., Lytvyn O. Development of turkey's tourist industry in the convention of the covid-19 pandemic: challenges and opportunities. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. № 88 (2022). Vol. 2. p.13-16
Abstract: Досліджено сучасний стан галузі туризму в Туреччині та виявлено тенденції, які впливають на її роз- виток в умовах пандемії COVID-19. Охарактеризовано проблеми, що стримують розвиток туристичної га- лузі в умовах карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби. Визначено чинники, що дозволяють мінімізувати негативні наслідки кризи в туристичній галузі та забез- печити її подальше функціонування й пристосування до обмежувальних економічних умов розвитку.
Description: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/03/Sciences-of-Europe-No-88-2022-Vol.-2.pdf
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14591
ISSN: 3162-2364
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sciences-of-Europe-No-88-2022-Vol.-2.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.