Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14650
Title: ОНЛАЙН-ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Authors: Тітова, Любов Олександрівна
Keywords: інформаційно-цифрова компетентність
дистанційне навчання
цифрові технології
інформаційно-комунікаційні технології
онлайн-сервіс
медіаграмотність
медіакультура
інформаційна культура
плагіат
авторське право
information and digital competence
distance learning
digital technologies
information and communication technologies
online service
media literacy
media culture
information culture
copyright
plagiarism
Issue Date: 27-May-2022
Publisher: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika
Citation: Тітова Л. Онлайн-засоби формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів в умовах дистанційного навчання. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 5(12) 2022. P. 132-143.
Abstract: На сучасному етапі розвитку освіти одним з основних питань є перехід базової школи на навчання за Концепцією Нової української школи, згідно з якою до формули нової школи входить інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК) як одна з ключових. Дана компетентність включає алгоритмічне мислення та фундаментальні знання з основ програмування впевнене володіння інструментами ІКТ, які використовуються для забезпечення інформаційних процесів, навички використання баз даних та безпечної роботи в Інтернеті, а також медіа та інформаційну грамотність і розуміння етики роботи з інформацією. У статті розглянуто онлайн-засоби для формування елементів ІЦК майбутніх педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання. Зокрема, йде мова про ресурси, що сприяють формуванню інфомедійного блоку ІЦК, який включає поняття етики роботи з інформацією, а також інформаційної та медіа культури. Якщо раніше дистанційна освіта поступалась звичному нам очному навчанню, то у ході теперішніх подій (повномасштабна війна на території України, пандемія Covid-19), вона набуває все активнішого застосування. Саме тому використання онлайнових сервісів стало невід’ємною частиною навчальних занять як в закладах загальної середньої освіти, так і в закладах вищої освіти. В освітньому процесі більш широко застосовують не лише традиційні та звичні для нас Google Meet, Zoom, Classroom та Moodle, а й набувають все більшої популярності ресурси, що дозволяють урізноманітнити навчальні завдання (Learningapps.org, Kahoot!, Quizizz, Quizlet, Plickers) або ж змінити звичну форму отримання знань на альтернативну (зокрема, неформальну освіту), наприклад, масові відкриті онлайн-курси (Prometheus, EdEra, ВУМ online, Get Digital від Facebook, Google Digital Workshop, Coursera, Academy Cisco) чи ігрові сервіси (Медіазнайко, Гра «Медіаграмотна місія», Kodable, CheckiO, BlocklyGames). Тому, враховуючи доступність та різноманітність сучасних онлайн-засобів, варто зазначити, що їх використання в освітньому процесі сприяє формуванню однієї з найважливіших компетентностей сучасного інформаційного суспільства – ІЦК.
Description: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1578/1576
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14650
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
Titova Infomedia block of IDC.pdf959,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.