Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14996
Title: ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ: ПЕРШИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Authors: Коляда, Наталія Миколаївна
Левченко, Наталія Володимирівна
Заболотна, Оксана Адольфівна
Keywords: науковий ступінь «доктор філософії»
підготовка докторів філософії
освітньо-наукова програма
спеціальність 231 Соціальна робота
академізація соціальної роботи
Issue Date: 29-Sep-2021
Publisher: Умань: електронне видання
Citation: Коляда Н., Левченко Н., Заболотна О. Підготовка докторів філософії із соціальної роботи в Україні: перший досвід та перспективи розвитку. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 2 (7). С. 291–305.
Abstract: У статті охарактеризовано досвід підготовки докторів філософії із соціально ї роботи в Україні. Авторами здійснено аналіз освітньо-наукових програм (2019, 2020, 2021) зі спеціальності 231 «Соціальна робота» третього (освітньо-наукового) рівня, розміщених на офіційних сайтах закладів 1 наукової установи та 11 закладів вищої освіти державної та приватної форм власності. На основі узагальнення результатів науково-теоретичного аналізу з проблеми дослідження виокремлено основні шляхи удосконалення теорії і практики підготовки докторів філософії, окреслено перспективи розвитку соціальної роботи як науки і практичної діяльності.
Description: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244872
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14996
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koliada.pdf712,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.