Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15290
Title: Соціальна молодіжна політика : навчально-методичний посібник
Authors: Левченко, Наталія Володимирівна
Коляда, Наталія Миколаївна
Кучер, Галина Михайлівна
Keywords: соціальна політика
молодіжна політика
молодь
соціальна рбота
Issue Date: 30-Jun-2021
Publisher: Візаві
Citation: Соціальна молодіжна політика : навчально-методичний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Н. В. Левченко, Н. М. Коляда, Г. М. Кучер. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. - 104 с
Abstract: Навчально-методичний посібник укладено відповідно до освітньо-наукової програми “Соціальна робота” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, навчальної та робочої програми навчальної дисципліни “Соціальна молодіжна політика”, нормативних документів, що регламентують молодіжну політику, молодіжну роботу. Видання містить теоретичний матеріал щодо основних субʼєктів та обʼєктів молодіжної політики; участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики України; становище молоді; форми та рівні участі молоді; зайнятість та працевлаштування молоді. Посібник охоплює основні складові курсу “Соціальна молодіжна політика” та включає матеріали лекційних і практичних занять; завдання для самостійної роботи; вимоги для індивідуального навчально-дослідного завдання; питання для перевірки знань (підсумковий контроль); термінологічний словник; додатки (перелік нормативних документів тощо). Для здобувачів вищої освіти, науковців, наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових установ та всіх, хто цікавиться питаннями соціальної молодіжної політики.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15290
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Навчальний посібник СМП_до друку.pdf457,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.