Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16570
Title: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Other Titles: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Authors: Слатвінська, Анна Анатоліївна
Keywords: фізична реабілітація
лікувальний масаж
порушення мовлення
порушення розвитку
логопедичний масаж
Issue Date: Feb-2023
Publisher: Візаві
Citation: Фізична реабілітація та логопедичний масаж в роботі з дітьми з порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. спец. та інклюзивної освіти ; уклад. А. А. Слатвінська. – Умань : Візаві, 2023. – 165 с.
Abstract: Порушення мовлення у дітей можуть бути дуже різні і вимагають діагностики і спеціальної корекції в ранньому віці. Реабілітація дітей з порушеннями розвитку мовлення проводиться в спеціальних закладах із залученням фахівців у різних напрямках: педагогів, лікарів, реабілітологів, логопедів, психологів, соціальних працівників. Відповідно до сучасного визначенням Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, «реабілітація – це координоване застосування медичних, соціальних, педагогічних і професійних заходів з метою підготовки (перепідготовки) індивідуума на оптимум працездатності». Реабілітація дітей має на увазі відновлення пошкоджених або недорозвинених функцій організму. У даному випадку – мовленнєвої систем. Останнім часом значно зросла кількість дітей, які мають порушення мовлення, при яких необхідні тривалі логопедичні заняття, медична реабілітація, лікувальна фізична культура, загальний масаж та інших заходів. Саме тому в логопедичній практиці стали розвиватися різні допоміжні технології, такі як кінезіотерапія та логопедичний масаж, які сприяють більш ефективному подоланню мовленнєвих порушень у дітей. Логопедичний масаж є складовою комплексної медико-педагогічної системи реабілітації дітей з мовленнєвими порушеннями. Він використовується в логопедичній роботі з дітьми, у яких діагностуються такі мовленнєві розлади, як дизартрія та ринолалія. Масаж застосовується в корекційній педагогічній роботі, коли є порушення тонусу м’язів. Логопедичний масаж – це метод активного механічного впливу, який змінює стан м’язів, нервів, кровоносних судин і тканин периферичного мовленнєвого апарату. Цей метод є однією з логопедичних технік, сприяють нормалізації як вимовного боку мовлення, і емоційного стану осіб, котрі мають названі порушення.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16570
ISBN: 978-966-304
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Посібник ФРЛМРДПМ 2023 Слатвінська А.А..pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.