Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16618
Title: Менеджмент організації
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Кірдан, Олена Леонідівна
Кірдан, Олександр Петрович
Keywords: Менеджмент
менеджмент організації
керівництво
лідерство
Issue Date: 2019
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Менеджмент організації: навчальний посібник / уклад. Богашко О. Л., Кірдан О. Л., Кірдан О. П. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 201 с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлено для магістрантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Він містить робочу програму дисципліни, конспект лекцій, список рекомендованої літератури, а також методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент організації» на засадах компетентнісного та практикоорієнтованого підходів в умовах ЄКТС.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16618
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
2_Кірдан.pdf233,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.