Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16661
Title: Психолого-педагогічні засади підготовки бакалаврів в умовах дистанційного навчання до керівництва зображувальною діяльністю дітей.
Authors: Скрипник, Неля Іванівна
Keywords: дистанційне навчання
підготовка
методика
зображувальна діяльність
зворотний зв’язок
освітня платформа Moodl
Issue Date: 13-Jun-2023
Publisher: Запоріжжя
Citation: Скрипник Н.І. Психолого-педагогічні засади підготовки бакалаврів в умовах дистанційного навчання до керівництва зображувальною діяльністю дітей. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя, 2023, № 1 (45), С. 123-129.
Series/Report no.: УДК 378.018.8:373.2.011.3-051]:37.018.43]:74-028.44(045);
Abstract: У статті обґрунтовано значення відповідності змісту освіти та підходів до підготовки майбутніх педагогів теперішнім змінам, що відбуваються у суспільстві. Означено потребу розроблення і впровадження дистанційних освітніх технологій та пошуку нових напрямів і шляхів якісної підготовки кваліфікованих, умотивованих професіоналів, здатних до нестандартної, ефективної організації навчально-виховного процесу в закладах освіти. З огляду на потреби сьогодення, розкрито особливості викладання курсу «Методики керівництва зображувальної діяльності дітей» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в умовах дистанційного навчання. Виокремлено проблеми, з якими зіткнулися викладачі методик, де вагому частку займає освоєння студентами практичних навичок і вмінь. Досліджено доцільність упровадження комп’ютерних та інтерактивних технологій, які охоплювали б усі етапи навчання, включаючи і практичний цикл. Проаналізовано застосування різних вебзастосунків та освітніх платформ для дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Особливу увагу приділено освітній платформі Moodle як ефективному ресурсу систематизованого навчального матеріалу і потужної методичної підтримки здобувачів освіти.Окреслено характерні риси дистанційної освіти та проблеми навчання на відстані. З’ясовано, що якісна реалізація освітніх завдань залежить від організації ефективного зворотного зв’язку, тому було визначено принципи організації, проблеми і шляхи створення умов для різнопланового зворотного зв’язку на заняттях із методики керівництва образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Установлено, що використання вибраної системи комп’ютерних, комунікаційних технологій та освітніх платформ здатне забезпечити необхідну інтерактивну взаємодію викладача зі здобувачами вищої освіти та якісну практичну підтримку протягом усього курсу навчання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16661
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
pidgot_bakal_distan.pdf345,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.