Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10329
Title: Базис художньої майстерності й освітні орієнтири його формування у майбутнього художника-педагога
Authors: Гордаш, Андрій Миколайович
Пічкур, Микола Олександрович
Keywords: майбутній художник-педагог
художня майстерність
базис
освітні орієнтири
мистецько-освітній процес
Issue Date: 2017
Abstract: Наукова новизна матеріалів статті полягає в тому, що вперше: уточнено сутність категорії «художня майстерність» як важливої професійної якості особистості митця, що позначається розвиненим естетичним сприйняттям об’єктів і явищ довкілля та художньої культури, художньо-естетичним смаком, сформованим умінням мислити образами, глибоким розумінням специфіки мови мистецтва, віртуозним володінням його засобами і технічними прийомами та здатністю за їх допомогою досягати високої художності й оригінальності продукованого твору; визначено специфіку художньої майстерності художника-педагога, що має творчо-діяльнісне підґрунтя і полягає в розвиненості його візуального досвіду, володінні образотворчою грамотністю і бездоганною технікою різних видів просторових мистецтв та стійкою мотивацією і силою волі до цілеспрямованого й активного продукування педагогічно значущих та об’єктивно ціннісних творів; доведено, що майбутній художник-педагог неодмінно має оволодіти графічним, живописним і композиційним базисом художньої майстерності, на формування якого необхідно чітко зорієнтувати мистецько-освітній процес у векторах міждисциплінарної інтеграції, реалізації проблемного, евристичного і навчально-творчого підходів та психодидактичного сприяння творчому розвитку студентів на засадах співпраці й самостійності.
Description: Гордаш А. М., Пічкур М. О. Базис художньої майстерності й освітні орієнтири його формування у майбутнього художника-педагога. Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. С. 5–8.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10329
ISSN: УДК 378: 7.012 – 051
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НВБ 2017-1-1- тип.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.