Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10330
Title: Евристичні методи навчання композиції в образотворчій підготовці фахівців галузі мистецтва
Authors: Пічкур, Микола Олександрович
Keywords: фахівці галузі мистецтва
образотворча підготовка
навчання композиції
евристичні методи
Issue Date: 2017
Abstract: В образотворчій підготовці фахівців галузі мистецтва інтегративною дисципліною є композиція. Евристичні методи її опанування повинні активно використовуватися на заняттях з рисунку, живопису, графіки, скульптури й декоративно-прикладного мистецтва. Завдяки цьому студенти мають змогу сформувати міцне теоретичне і практичне підґрунтя для успішного виконання навчально-творчих завдань, творчої самореалізації в різних видах просторових мистецтв.
Description: Пічкур М. О. Евристичні методи навчання композиції в образотворчій підготовці фахівців галузі мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю (м. Умань, 17-18 травня 2017 р.) [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. С. 94–98.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10330
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesy PICHKUR_UM.pdf570,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.