Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2359
Title: Полікультурні тенденції сучасної вітчизняної іншомовної освіти
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: тенденції
полікультурна освіта
іншомовна освіта
державна політика
загальноосвітя школа
Issue Date: 2014
Publisher: Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти
Citation: Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2014. – Випуск 21. – С. 43–50.
Series/Report no.: УДК 37(73)+811(07);
Abstract: У статті розкриваються провідні тенденції вітчизняної іншомовної освіти на засадах полікультурності, а саме: поступове здійснення державою ефективної мовної політики, яка забезпечує дієву реалізацію стратегії полікультурної мовної освіти, стійку увагу суспільства до загального рівня мовної культури населення, що підтверджується: збільшенням кількості мов, що вивчаються та зростанням кількість осіб, які володіють принаймні однією іноземною мовою; започаткуванням у середніх навчальних закладах вивчення кількох іноземних мов та вивчення іноземної мови на ранніх етапах навчання; посилення соціокультурного контексту змісту сучасної іншомовної освіти, який забезпечується: а) готовністю учнів використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного спілкування; б) можливістю для учнів створювати власну соціальну та культурну ідентичність шляхом зіставлення й усвідомлення культури носіїв мови, що вивчається, та власної національної культури; в) когнітивним розвитком учнів, що активізує їхню навчальну діяльність, адаптує її до європейських стандартів і створює умови для входження в сучасний світовий соціум; активізація діяльності педагогічних і громадських організацій з метою посилення уваги суспільства до проблем мовної освіти, а також консолідація зусиль науковців, педагогів, батьків, які спрямовані на розв’язання актуальних завдань сучасної полікультурної освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2359
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polikulturni_tendencii_suchasnoi_inshomovnoi_osvity_.pdf166,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.