Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4433
Title: Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах глобалізації міжнародної економіки
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: Зовнішньоекономічна діяльність
господарські зв'язки
науково-технічний прогрес
ринок збуту
регіон
менеджмент
глобалізація
національна економіка
світове господарство
управління
Issue Date: 12-Jun-2015
Publisher: ГО „СІЕУ”
Citation: Богашко О. Л. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах глобалізації міжнародної економіки / О. Л. Богашко // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У двох частинах. – Запоріжжя: ГО „СІЕУ”, 2015. – Ч. 2. – С. 126 – 128.
Series/Report no.: УДК;330.34
Abstract: Зовнішньоекономічна діяльність являється важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі. Сучасний етап розвитку світових господарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, розвиток міжнародної співпраці. Особливістю економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, а також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних тощо).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4433
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zovnishnoekonomichna_diy.pdf363,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.