Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5058
Title: Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки
Authors: Гагарін, Микола Іванович
Keywords: емоційно-почуттєва сфера
почуття
мораль
казка
морально-естетичне почуття
українська народна казка
виховання
морально-естетичний імпульс казки
морально-естетичне виховання
молодші школярі
Issue Date: 2007
Publisher: "Науковий світ"
Citation: Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання / М.І. Гагарін . – Київ, 2007. – 21 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2007 Дисертація присвячена дослідженню проблеми виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки. Доведено що, найбільш значущими для молодшого школяра є такі морально-естетичні почуття: доброти, чесності, гумору, товариськості, працелюбності, справедливості, прекрасного, патріотизму, милосердя. Обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність виховання морально-естетичних почуттів засобами української народної казки: обґрунтування принципів добору українських народних казок, які забезпечують спрямоване виховання у молодших школярів морально-естетичних почуттів; стимулювання емоційного сприйняття морально-естетичного імпульсу казки; поглиблення ідейно-художнього аналізу твору; організації рольового перевтілення учнів у казкових персонажів для обігрування морально-естетичного імпульсу казки. Доведено доцільність використання української народної казки в процесі виховання морально-естетичних почуттів. Ключові слова: емоційно-почуттєва сфера, морально-естетичне почуття, українська народна казка, морально-естетичний імпульс казки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5058
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gagarin_Avtoreferat.PDF456,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.