Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5119
Title: Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
Authors: Денисюк, Василь Вікторович
Keywords: антропонім
антропонімікон
антропонімна формула
пам’ятки історіографічного жанру другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
прізвищева назва
функціональне навантаження антропонімів
структурні особливості антропонімів
фонетичні варіанти
лексичні варіанти
синтаксичні варіанти
Issue Date: 2003
Publisher: Графіка
Citation: Денисюк В. В. Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. В. Денисюк. – К., 2003. – 19 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’373.23 (09);
Abstract: Дисертація присвячена вивченню антропонімікону пам’яток історіографічного жанру другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст., які до цього часу не залучались для антропонімійних студій. Усі зафіксовані в досліджуваних текстах антропоніми класифікуються за структурними особливостями: виділено одно-, дво-, три-, чотирилексемні та антропонімійно-апелятивні найменування, у межах яких визначаються внутрішньотипові формули, диференційовані на центр і периферію; проаналізовано фонетичні, словотвірні, морфологічні, лексичні, синтаксичні, графемно-орфографічні варіанти, визначено функціональне навантаження антропонімів в цілому та кожного з компонентів антропонімної формули зокрема.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5119
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denysiuk_avtoref.pdf259,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.