Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5120
Title: Педагогічна лексика української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
Authors: Зелінська, Оксана Юріївна
Keywords: педагогічна лексика
українська мова ХVІ–ХVІІІ ст.
тематична група
семантичні процеси
семантика
семантична структура
семантичні зрушення
діахронія
нова українська літературна мова
лексикографічна репрезентація
Issue Date: 2003
Citation: Зелінська О. Ю. Педагогічна лексика української мови ХVІ–ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Ю. Зелінська. – К., 2003. – 20 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2(09);
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню педагогічної лексики української мови ХVІ–ХVІІІ ст. Робота виконана на матеріалі писемних пам’яток зазначеного періоду. У ній проаналізовано три тематичні групи (назви закладів освіти; назви осіб за видом діяльності в педагогічному процесі; лексика на позначення понять, пов’язаних із навчально-виховним процесом). Встановлюється генетичний склад лексем, що позначають поняття, пов’язані з навчанням і освітою. Вивчається динаміка розвитку їх семантики, визначається історична перспектива, аналізуються семантичні процеси, що супроводжують розвиток педагогічної лексики у ХVІ–ХVІІІ ст.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5120
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelinska_avtoref.pdf260,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.