Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5260
Title: С.С.Гогоцький як історик філософії
Authors: Фицик, Ігор Дмитрович
Keywords: ісихізм, православний, неортодоксальний, масонство, словянофільство
теїстично-апріорістична
православно-антропологічна
православно-гегельянська
Issue Date: 1992
Abstract: Специфічною Особливістю філософування цієї шоли була свідома орієнтація на засвоєння та переробку філософської спадщини минулого. Звертання до історико-філософського мате¬ріалу було настільки глибоким, що цих мислителів з повною підставою можна розглядати як таких, що здійснили значний внесок в розробку історико-філософської науки. Насамперед це стосується С. С. Гогоцького. Дослідження історико-філософських поглядів вченого вида¬ється актуальним з цілої низки причин: пер» за все. через необхідність адекватніше зрозуміти філософський світогляд мислителя та подолати ті викривлення його наукового доробку, що мали місце як в матеріалістично-атеїстичній, так і в православно-церковній традиціях. По-друге. через потребу позбутись вульгарних, ідеологічно деформованих уявлень про теїс¬тичну філософів взагалі та православно-теїстичну зокрема нарешті, - звертання до історико-філософської спадщини "академіста" поглибить наші уявлення про долю вітчизняне:и ;егельяк :тва. здійснюючи тим самим певний внесок у вивчення історії нормування ФІЛОСОФСЬКОЇ думки на Україні. Стан дослідження проблеми, історико-філософські погляди Гогоцького ще не стали оо'єктом систематичного аналізу ні у ВІТЧИЗНЯНІЙ. НІ у зарубіжній філософській літературі
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5260
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фицик І.Д. С. С. Гогоцький як ¦сторик ф¦лософ¦¬.pdf345,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.