Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6395
Title: Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика.
Authors: Коберник, Олександр Миколайович
Кравченко, Оксана Олексіївна
Бойченко, Валентина Василівна
Keywords: сучасний педагог, професійна компетентність, формування управлінської культури керівника навчального закладу,професійне мислення педагога
Issue Date: 12-Dec-2016
Series/Report no.: ;УДК 371.134(063)
;ББК 74.589я43
;А43
Abstract: До збірника увійшли матеріали VІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», яка була проведена кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту та науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з участю кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 20 жовтня 2016 року. Основна тематика опублікованих у збірнику статей відповідає напрямам роботи конференції: дидактичні та методичні аспекти підготовки майбутнього педагога; формування професійної компетентності в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу; формування управлінської культури керівника навчального закладу; історія становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогічної освіти; формування професійного мислення педагога; загальнокультурна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів.
Description: Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2016. – 162с.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6395
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Бойченко В.В.pdf372,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.