Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6621
Title: Теорія і методика історико-побутового танцю
Authors: Криворотенко, Анастасія Юріївна
Терешко, Інна Григорівна
Keywords: історико-побутовий танець
майбутній вчитель хореографії
Issue Date: 2015
Publisher: Умань: ФОП Жовтий О. О.
Citation: Теорія і методика історико-побутового танцю : навч.-метод. посіб. / уклад.: А. Ю. Криворотенко, І. Г. Терешко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 156 с.
Series/Report no.: УДК 793.322(075.8);ББК 85.326я73
Abstract: Зміст навчально-методичного посібника включає історію розвитку історико-побутового танцю, а також опис танців епохи Середньовіччя, Відродження, XVIII та XIX століття, та спрямований на самостійне засвоєння майбутніми вчителями хореографії ґрунтовних знань та умінь у процесі практичних занять та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник підготовлений для викладачів та студентів хореографічних відділень вищих навчальних закладів, керівників хореографічних колективів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6621
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istoryko-pobutovyi tanets.pdf303,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.