Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/695
Title: Професійна соціалізація фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН
Authors: Бойчевська, Ілона Борисівна
Keywords: професійна соціалізація
фахівець технічного профілю
компетенції
професійна компетентність
професійна підготовка
Issue Date: 2013
Series/Report no.: [378:62]:316.61(430)(043.3);
Abstract: Дисертацію присвячено проблемі професійної соціалізації фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН. Визначено організаційно-педагогічні засади професійної соціалізації фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах ФРН; здійснено періодизацію реформування системи освіти Німеччини з 1990 до 2011 р.; визначено складові професійної соціалізації (академічна, практична, інформаційно-технологічна та мобільна). Уточнено зміст ключових понять дослідження: «професійна соціалізація», «фахівець технічного профілю», «компетенція», «професійна компетентність». Подальшого розвитку набув аналіз інституційного і нормативно-правового забезпечення професійної соціалізації фахівців технічного профілю, зокрема, вищих спеціалізованих навчальних закладів та технічних університетів ФРН, у яких відбувається підготовка фахівців технічного профілю. До наукового обігу введено нові факти, ідеї і положення, що стосуються професійної соціалізації фахівців технічного профілю. Автором розроблено практичні рекомендації щодо використання позитивного німецького досвіду у вітчизняній професійній соціалізації фахівців технічного профілю на адміністративному, змістовому, організаційному та практичному рівнях.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/695
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
profesijna_sozializazija_fahivziv_tehnichnogo_profilju.pdf3,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.