Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6992
Title: Діяльність соціально відповідального бізнесу з розвитку сільських територій
Authors: Бержанір, Анатолій Леонідович
Keywords: соціальна відповідальність бізнесу
соціальне партнерство
розвиток сільських територій
взаємодія держави і бізнесу
соціальні інвестиції
соціальні програми
Issue Date: 22-Dec-2016
Publisher: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Citation: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 грудня 2016 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – 318 с.
Series/Report no.: УДК 631.17.001.76:339.92;
Abstract: У статті проаналізовано діяльність вітчизняного соціально відповідального бізнесу з розвитку сільських територій. Показано значущість міжнародних стандартів для розвитку соціальної відповідальності бізнес-структур та нормативно-правові документи уряду, які регламентують механізм функціонування відносин держави та бізнесу. Визначено, що соціальна відповідальність – це відповідальність підприємства за вплив своєї діяльності на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору й етичну поведінку, сприяє сталому розвитку та добробуту суспільству, враховує інтереси зацікавлених сторін, поширена в усій організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам поведінки. Досліджено діяльність українських аграрних компаній, які протягом останніх років активно впроваджують практику ведення соціально відповідального бізнесу з метою розвитку соціальної сфери села та підвищення якості життя українських селян.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6992
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berzhanir.pdf545,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.