Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7133
Title: The development of the students’ communicative competence in the process of the foreign language profession oriented study
Other Titles: Розвиток комунікативної компетентності студентів у процесі професійно-орієнтованого вивчення іноземної мови
Authors: Бойчевська, Ілона Борисівна
Веремюк, Людмила Леонідівна
Keywords: компетентісний підхід
вищі заклади педагогічної освіти
іноземна мова
нефілологічні спеціальності
Issue Date: 2017
Publisher: Умань: ВПЦ «Візаві»,
Citation: Boichevska I. The development of the students’ communicative competence in the process of the foreign language profession oriented study / I. Boichevska, L. Veremiuk // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань: ВПЦ Візаві, 2017. – В.1. – С. 44–55.
Abstract: У статті йдеться про розвиток комунікативної компетенції студентів у процесі іншомовного професійно-орієнтованого навчання. Мета статті полягає у дослідженні суті, цілей, шляхів реалізації та результатів розвитку комунікативної компетенції упродовж професійно-орієнтованого вивчення іноземної мови. Було визначено, що професійно-орієнтоване вивчення іноземної мови – це навчання, у центрі якого знаходиться потреба студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на особливості майбутньої професії та спеціальності. Автором досліджено, що основною вимогою професійно-орієнтованого вивчення іноземної мови є необхідність зблизити його зміст та методи з майбутніми професійними потребами студентів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7133
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
students_communicative_competence_during_foreign_language_study.pdf255,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.