Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7366
Title: DEUTSCH FÜR HISTORIKER.
Authors: Веремюк, Людмила Леонідівна
Keywords: Збірник текстів і вправ
німецька мова
студент
гуманітарні спеціальності
Issue Date: 2017
Citation: DEUTSCH FÜR HISTORIKER. (Збірник текстів і вправ з німецької мови для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів педагогічної освіти)/ [Л.Л. Веремюк]. – Умань: Вид. УДПУ, 2017. - 104 с.
Abstract: Навчально-методичний матеріал посібника укладений за модульною структурою. Структура навчального посібника дозволяє реалізувати вимоги національної кредитно-модульної системи, запровадженої у вищій освіті як передумови для приєднання України до Болонського процесу. Змістові модулі курсу є логічно завершеними частинами навчальної дисципліни, орієнтованими на вироблення вмінь в ситуаціях, що є спільними для спеціалістів певного професійного спрямування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7366
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deutsch fur Histotiker.pdf356,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.