Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7741
Title: Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі
Authors: Циганок, Оксана Олександрівна
Keywords: українознавча підготовка, вчитель-філолог, підготовка вчителів-філологів до українознавчої роботи в школі, модель підготовки вчителів-філологів до українознавчої роботи в школі, педагогічні умови
Issue Date: 2017
Publisher: Умань : Видавець «Сочінський М. М.»
Citation: Циганок О. О. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі : моногр. / О. Циганок. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017.
Series/Report no.: УДК 371.134+39(477)(043.3);
Abstract: У монографії здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий підхід до проблеми підготовки вчителів-філологів до українознавчої роботи в школі. Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розробки. Визначено сутність понять «українознавча робота в школі», «готовність до українознавчої роботи в школі», осмислено зв’язки понять «українознавство» і «народознавство» як родового і видового, визначено зміст, структуру та місце українознавства у процесі підготовки майбутнього вчителя-філолога. Уточнено компоненти, критерії, показники та охарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи. Розроблено модель підготовки вчителів-філологів до українознавчої роботи в школі. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови підготовки вчителів-філологів до українознавчої роботи в школі та представлено результати дослідно-експериментальної роботи. Для науковців, педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, керівників освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7741
ISBN: ISBN 978-966-304-239-8
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОКСАНА ЦИГАНОК титулка.pdf429,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.