Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8821
Title: Основи дистанційного навчання у початковій освіті
Authors: Муковіз, Олексій Павлович
Keywords: освіта, освіта дорослих, продовжена освіта, подальша освіта, відновлювана освіта, перманентна освіта, освіта протягом життя, навчання протягом життя, неперервна освіта, дистанційна освіта, дистанційне навчання, технології дистанційного навчання
Issue Date: 2018
Publisher: Візаві
Citation: У навчально-методичному посібнику розглядається теорія та практика використання технологій дистанційного навчання в системі неперервної педагогічної освіти. Проаналізовано психолого-педагогічну та фахову літературу, уточнено зміст ключових понять дослідження. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Виокремлено і обґрунтовано педагогічні умови та моделі реалізації дистанційного навчання в педагогічних ЗВО. Описано дидактичні основи організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Наведено приклад роботи з дистанційним курсом створеного в Інформаційно-освітньому середовищі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (http://dls.udpu.org.ua – розроблене засобами LMS Moodle). Запропоновано вчителям початкової школи сайт системи неперервної освіти (http://sno.udpu.edu.ua) за допомогою якого можна здійснювати дистанційне навчання. Рекомендовано студентам під час вивчення навчальної дисципліни “Основи дистанційного навчання у початковій освіті”, а також всім тим, хто цікавиться проблемами дистанційного навчання.
Series/Report no.: УДК 378.018.43 (075.8);
Abstract: У навчально-методичному посібнику розглядається теорія та практика використання технологій дистанційного навчання в системі неперервної педагогічної освіти. Проаналізовано психолого-педагогічну та фахову літературу, уточнено зміст ключових понять дослідження. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Виокремлено і обґрунтовано педагогічні умови та моделі реалізації дистанційного навчання в педагогічних ЗВО. Описано дидактичні основи організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Наведено приклад роботи з дистанційним курсом створеного в Інформаційно-освітньому середовищі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (http://dls.udpu.org.ua – розроблене засобами LMS Moodle). Запропоновано вчителям початкової школи сайт системи неперервної освіти (http://sno.udpu.edu.ua) за допомогою якого можна здійснювати дистанційне навчання. Рекомендовано студентам під час вивчення навчальної дисципліни “Основи дистанційного навчання у початковій освіті”, а також всім тим, хто цікавиться проблемами дистанційного навчання.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8821
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Муковіз_посібник.pdf599,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.