Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8919
Title: Теоретичні засади дистанційного навчання вчителів початкової школи та його організації як неперервного процесу
Authors: Муковіз, Олексій Павлович
Keywords: Дистанційне навчання
Issue Date: 27-Apr-2018
Publisher: Візаві
Citation: Муковіз О. П. Теоретичні засади дистанційного навчання вчителів початкової школи та його організації як неперервного процесу / О. П. Муковіз // Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, (Умань, 27 квітня 2018 року). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 49–51.
Abstract: Дистанційне навчання (ДН) у системі неперервної освіти вчителів початкової школи – це міждисциплінарна педагогічна категорія, яка характеризує ступінь індивідуалізованості, інтенсивності й контрольованості, підпорядкована цілям професійного розвитку самостійної пізнавальної діяльність педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій за опосередкованої взаємодії (синхронної та асинхронної) з віддаленими один від одного учасниками навчального процесу під керівництвом викладача-тьютора.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8919
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezis.pdf263,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.