Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8927
Title: Переселенська політика російського царизму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Authors: Священко, Зінаїда Василівна
Keywords: аграрне питання
Російська імперія
переселення
переселенське законодавство
селянство
Issue Date: 2017
Publisher: Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Citation: Священко З. В. Переселенська політика російського царизму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / З.В. Священко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 18. – С. 104–108.
Series/Report no.: УДК 94(470+571)-054.73"185/189";
Abstract: У статті аналізується переселенська політика російського царизму наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Характеризуються основні законодавчі акти, які стосувалися переселень та наслідки їх появи. Робиться висновок про те, що правила про переселення узгоджували два вектори внутрішньої політики держави: переселенський та аграрний, і попри наявність окремих недоліків, притаманних законодавчим актам про переселення, вони стали підґрунтям для Столипінських аграрних перетворень. З іншого боку, політику переселення не можна, повною мірою, визнати як соціально орієнтований, бездоганний проект, оскільки самовільні селяни-переселенці не отримували державної фінансової підтримки та встановлювався тотальний контроль держави за переселенськими процесами.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8927
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Resettlement_policy.pdf546,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.