Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9068
Title: ADAPTIVE MODELLING FOR FORECASTING ECONOMIC AND  FINANCIAL RISKS UNDER UNCERTAINTY CONDITIONS IN  TERMS OF THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL THREATS
Authors: Бідюк, Петро Іванович
Просянкіна-Жарова, Тетяна Іванівна
Тереньєв, Олександр Миколайович
Медведєва, Марія Олександрівна
Keywords: adaptive modeling
uncertainty identification
risk estimation
decision support system
Issue Date: 2018
Citation: Petro Bidyuk, Tatyana Prosyankina-Zharova, Oleksandr Terentiev, Mariia Medvedieva. Adaptive modelling for forecasting economic and financial risks under uncertainty conditions in terms of the economic crisis and social threats // Technology audit and production reserves. – 2018. – Vol.4 NO 2(42). – P.4 – 10. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.135483
Abstract: Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси в контексті структурних перетворень, що відбу-ваються внаслідок суспільно-політичної кризи в країні. Одним з найбільш проблемних місць є відсутність комплексного дослідження та обґрунтування застосування інструментів прогнозування потенційних загроз у гуманітарній і соціальній сферах та визначення шляхів їх подолання, спрямованих на стабільний та позитивний розвиток національної економіки. В ході дослідження використовувались системний аналіз та елементи теорії систем, методи матема-тичного та економетричного моделювання. Системний аналіз та теорія систем використовуються для вивчення стану та поведінки національної економіки та її підсистем в сучасних умовах невизначеностей та ризиків, характерних для соціальних потрясінь та структурних змін. Методи математичного і ста-тистичного моделювання та теорії прийняття рішень були використані для прогнозування розвитку нестаціонарних нелінійних процесів, що характерні для сучасної української економіки. Розглянуто проблему розробки методів вирішення задач моделювання та оцінки окремих типів ризиків з можливістю застосування альтернативних методів обробки даних, моделювання та оцінки параметрів і станів національної економіки та її складових у сучасних умовах суспільно-політичних перетворень та структурних реформ. Для того, щоб знайти «найкращу» структуру моделі, рекомендується застосувати адаптивні схеми оцінювання, які передбачають автоматичний пошук у визначеному діапазоні параметрів структури моделі (тип розподілу, зменшення розмірності моделі, часові лаги та нелінійності). Запропоно-вані схеми адаптивної оцінки також допомагають розкрити структурні та параметричні невизначеності. Запропонована загальна методологія призначена для вирішення обраної проблеми прогнозування динаміч-них процесів та оцінювання кількох видів соціально-економічних та фінансових ризиків з використанням відповідних статистичних даних в комп’ютерних системах підтримки прийняття рішень. Результати дослідження будуть корисними і для інших країн, де відбуваються аналогічні процеси.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9068
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medvedeva_м.pdf244,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.