Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9095
Title: Автореферат дисератції на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук "Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу".
Authors: Мамчур, Євген Анатолійович
Keywords: Цінності
професійні цінності
ціннісні орієнтації
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий світ
Citation: Мамчур ЄА. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук "Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу".
Abstract: Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу: систематична позитивна мотивація студентів як майбутніх учителів іноземної мови до формування професійно-ціннісних орієнтацій; активізація ціннісно-смислової спрямованості змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу; використання активних та інтерактивних форм і методів у процесі формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9095
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autoreferat.pdf513,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.