Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9177
Title: Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання
Authors: Бержанір, Інна Анатоліївна
Keywords: бухгалтерський облік
дебіторська заборгованість
кредиторська заборгованість
кредит
рефінансування
розрахунки
Issue Date: 2018
Citation: Бержанір І. А. Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання / І. А. Бержанір, О. А. Вінницька // Матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ С. 46–48.
Series/Report no.: УДК;001(477)«19/20»
ББК;72(4Укр)63
В;54
Abstract: Обґрунтовано необхідність удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками, що зумовлено недосконалим законодавчим забезпеченням порядку розрахунків, кризою неплатежів та зростанням дебіторсько-кредиторської заборгованості. Встановлено, що для покращення обліку розрахунків необхідно контролювати політику диверсифікації щодо покупців і замовників.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9177
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Napr_udosk_obl.pdf428,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.