Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9797
Title: Теоретико-методологічні основи формування та ефективного використання оборотних активів підприємств
Authors: Бержанір, Інна Анатоліївна
Keywords: оборотні активи
нормування оборотних активів
дебіторська заборгованість
ефективність використання оборотних активів
ліквідність
власний капітал
позиковий капітал
ефективінсть використання обороних активів
Issue Date: 2018
Publisher: Умань ВПЦ «Візаві»
Citation: Бержанір І. А. Теоретико-методологічні основи формування та ефективного використання оборотних активів підприємств – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 176 с.
Series/Report no.: УДК;316:321
Б;48
Abstract: Обгрунтовано передумови, особливості, тенденції та закономірності формування і ефективності використання оборотних активів підприємств. Удосконалено класифікацію оборотних активів, що є основою для формування нової моделі управління ризиками. Визначено методичні підходи до аналізу забезпеченості та ефективності використання оборотних активів, що включають інструментарій оперативної діагностики та систему індикаторів і дозволяють своєчасно виявити необхідність зміни пріоритетів в управлінні оборотними активами. Проаналізовано концептуальні засади управління оборотними активами підприємств та уточнено сукупність зовнішніх агентів каталізації та гальмування кругообігу оборотних активів. Розроблено прогнозну багатофакторну економіко-математичну модель впливу ключових чинників на рентабельність оборотних активів, яка дозволяє ефективно регулювати формування їх обсягу та раціональної структури.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9797
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoret_metodoloh_osn_form_vuk_Ob_aktuv.pdf2,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.