Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9951
Title: Практикум з економіки підприємства: навчальний посібник
Authors: Гарник, Олена Анатоліївна
Keywords: практикум з економіки підприємства
навчально-методичний посібник
Issue Date: 3-Dec-2018
Abstract: Навчально-методичний посібник є методичним забезпеченням для проведення практичних занять з економіки підприємства, передбаченого навчальним планом підготовки бакалаврів. Посібник складений з урахуванням вимог кредитно-модульної системи оцінювання та організації навчального процесу. Практикум з економіки підприємства містить завдання для перевірки знань (питання для самоконтролю, кросворди, тести та задачі), методичні рекомендації для самостійного опрацювання, індивідуальні науково-дослідні завдання та термінологічний словник, список літературних джерел.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9951
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посібник(практикум)_ЕП.pdf567,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.