Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9952
Title: БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УМОВАХ РУХУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Authors: Гарник, Олена Анатоліївна
Keywords: багаторівнева система мотивації праці
глобалізація
інтеграція
національна економіка
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Ужгород: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Гарник О.А. Багаторівнева система мотивації праці в умовах руху до інноваційної економіки / О.А. Гарник / Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 травня 2017року) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Kryhski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – с. 100-103.
Abstract: Зміни в економіці України вимагають вирішення ряду принципово нових завдань, найголовнішим з яких створення належної мотиваційної основи, яка відіграє вирішальну роль у інтеграційних процесах, створенні передумов для нарощування темпів соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємств. Тому особливої актуальності набуває проблема формування інтегрованої системи мотивації праці, її впливу на соціально-трудові відносини та стан соціально-економічного розвитку на макро-, мезо-, мікроекономічному рівнях в контексті інноваційних змін, що відбуваються в сучасній економіці.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9952
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези _Ужгород-2017.pdf281,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.