Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10865
Title: Активізація пошукової та дослідницької діяльності студентів під час лекції-брейнстормінгу із "Лексикології англійської мови"
Authors: Гурський, Ігор Юрійович
Keywords: пошукова діяльність студентів
дослідницька діяльність студентів
лекція-брейнстормінг
Issue Date: 6-May-2019
Publisher: NGO "European Scientific Platform"
Citation: Гурський І. Ю. Активізація пошукової та дослідницької діяльності студентів під час лекції-брейнстормінгу із "Лексикології англійської мови" / І. Ю. Гурський // Problems and achievements of modern science : col. of scientific papers "ΛΌГOΣ" with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO "European Scientific Platform", 2019. - V. 3. - P. 78-80.
Series/Report no.: UDC;001 (08)
Abstract: Фахова підготовка креативного десанту висококваліфікованих учителів англійської мови є немислимою без блоку теоретичних дисциплін, які покликані «озброїти» майбутніх педагогів ґрунтовними знаннями про історію становлення англійської мови, її етимологічний склад, граматичну та фонетичну будову, стильові прошарки‚ систему художніх засобів та новітні тенденції розвитку лексичного фонду. Ми схильні до думки‚ що комбінація засвоєних знань стає «зерном», із якого «проростають паростки» розуміння та осмислення комплексних лінгвістичних явищ. У світлі вищесказаного‚ ми можемо стверджувати, що здобуті знання на заняттях із теоретичних дисциплін будуть застосовані майбутніми вчителями під час розв’язання широкого кола професійних проблем у контексті сучасних трансформаційних процесів у сфері освіти.З огляду на це, однією із вимог до сучасного викладача теоретичних дисциплін англійської мови постає уміння створити середовище для ефективного навчання та здобуття якісної освіти. Крім того‚ все відчутнішою стає потреба вінтеграції зусиль викладачів у прагненні створити «дискусійні майданчики» для розкриття дослідницьких імпульсів кожного студента закладу вищої освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10865
ISBN: 978-617-7171-80-4
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problems_and_achievements_of_modern_science_volume_3.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.