Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11019
Title: Вербальне вираження концепту "радість" у французькій та українській мовних картинах світу
Authors: Лаухіна Інна Станіславівна
Лаухіна Інна Станіславівна
Побережник Ольга Валентинівна
Побережник Ольга Валентинівна
Keywords: когнітивна лінгвістика
аналіз вербального вияву емоційних станів
лексико-семантичні характеристики
фреймова структура
предикативна лексика
вербальне вираження концепту
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Katowice: Nova nauka, 2019. - 122 s.
Citation: (N - 90) Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater.III Miedz. Konf. Nauk,- Prakt./ Pod red.S. Gorniaka. - Katowice:Nova nauka,2019.-122 s..1019. - 122 sKatowice: .
Series/Report no.: UDK 34+37+65+80+159.9+330+574+631+004;
UDK 34+37+65+80+159.9+330+574+631+004;
Abstract: Пріоритетним напрямком сучасної мовознавчої науки є когнітивна лінгвістика, яка вивчає мовні процеси і явища у їх нерозривному зв’язку з мисленням людини, її психікою, культурою, соціальним і духовним життям, різними формами комунікації. За допомогою мови особистість пізнає світ і себе в ньому, намагається зрозуміти психічні процеси, зокрема й емоції, які є відображенням ставлення індивіда до навколишньої дійсності і які можна репрезентувати за допомогою мовних одиниць. Особливий інтерес науковців викликає порівняльний аналіз вербального вияву емоційних станів у різних мовах, що визначило актуальністьобраної теми.Мета статті – розглянути та порівняти лексико-семантичні характеристики мовних одиниць, які репрезентують концепт «радість» в українській та французькій мовних картинах світу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11019
ISBN: 978-83-7364-906-4
978-83-7364-906-4
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verb_vyr_conts_radist.pdf370,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.