Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11057
Title: Development of social competence of schools as a modernization module of modern education
Authors: Браславська (Тімець), Оксана Володимирівна
Максютов, Андрій Олексійович
Keywords: соціальна компетентність
життєва компетентність школяра
компетентнісно зорієнтована освіта
соціальне середовище
Issue Date: 2019
Citation: Braslavskaya Oksana Vladimirovna, Maksutov Andriy Alekseevich. Development of social competence of schools as a modernization module of modern education. (Розвиток соціальної компетентності школяра – фундамент модернізації сучасної освіти) // Хуманитани Балкански изследвания. Том 3. №2(4), 2019. – С. 8-12.
Series/Report no.: УДК;37.017:316.42
Abstract: У статті висвітлюється проблема формування соціальної компетентності особистості, розкриваються особливості шкільного віку як сенситивного періоду системного залучення дитини до громадського життя, формування й розвитку соціальних засад життєдіяльності школяра. Наведені трактування зарубіжних та вітчизняних дослідників, у яких представлено сутність поняття «соціальна компетентність» та її структура. У статті обґрунтовано важливість пошуку ресурсів для формування соціальної компетентності особистості з позицій суспільних змін. Уточнено структурні складники означеного педагогічного явища. Визначено пріоритети науково-методичного супроводу соціального зростання особистості в закладі загальної середньої освіти. Запропоновані підходи щодо формування життєвих компетентностей учнів та наведені переваги їхнього застосування. Запропоновані науково-методичні аспекти вирішення проблем сучасної шкільної освіти (формування і розвиток компетентності дитини, що забезпечує самореалізацію її особистості, позитивної навчальної мотивації та усвідомлення мети навчальної діяльності, навичок самостійної роботи та успішного спілкування, реалізація уміння працювати в колективі, розвиток умінь брати на себе відповідальність за спільну і власну діяльність).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11057
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Development.pdf521,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.