Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11130
Title: СКРАЙБІНГ– НОВІТНЯ ФОРМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ «ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Authors: Гурський, Ігор Юрійович
Мастилко, Наталія Володимирівна
Keywords: скрайбінг
візуалізація
лекційне заняття
структурно-логічні схеми
навчальний матеріал
Issue Date: 11-Oct-2019
Publisher: Міжнародний центр наукових досліджень
Citation: Мастилко Н. В., Гурський І. Ю. Скрайбінг - новітня форма візуалізації навчального матеріалу на лекційних заняттях із "Лексикології англійської мови". Наукові теорії сьогодення та перспективи розвитку наукової думки: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 11 жовтня 2019 р. Київ: МЦНД, 2019. С. 20-23.
Series/Report no.: УДК;001(08)
Abstract: Чільне місце в процесі професійної підготовки висококваліфікованих вчителів англійської мови «нового покоління»‚ які стануть провайдерами оригінальних освітніх трендів іншомовної освіти в площині українських закладів системи загальної середньої освіти‚ відводиться навчальній дисципліні «Лексикологія англійської мови». Саме цей курс покликаний «озброїти» майбутнього вчителя-словесника фундаментальною базою знань про лексичний фонд англійської мови‚ послідовні процеси його формування та новітні тенденції розвитку. Слід зауважити‚ що‚ будучи складовою частиною освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» у галузі освіти‚ курс спрямований на набуття студентами закладів вищої освіти навичок здійснення різнорівневого семантичного‚ морфологічного‚ етимологічного та когнітивного аналізів лексичних одиниць на основі набутих знань.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11130
ISBN: 978-617-7171-80-4
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конф. Київ.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.