Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11132
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ BRING YOUR OWN DEVICE НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З «ПРАКТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Authors: Гурський, Ігор Юрійович
Keywords: інновації
"Практична граматика англійської мови"
Bring your own device
ґаджетизація освіти
іншомовна освіта
підготовка бакалаврів освіти (педагогіки)
Issue Date: 25-Oct-2019
Publisher: European Scientific Platform
Citation: Гурський І. Ю. Реалізація технології BRING YOUR OWN DEVICE на практичних заняттях з "Практичної граматики англійської мови". Scientific discoveries: projects, strategies and development: Collection of scientific papers «ΛOГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), October 25, 2019. Edinburgh, UK: European Scientific Platform. P. 136-137.
Abstract: Чільне місце у професійній підготовці бакалаврів освіти (педагогіки), вчителів англійської мови НУШ за спеціальністю 014 Середня освіта; предметною спеціалізацією 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) відводиться дисципліні «Практична граматика англійської мови», яка в комбінації з іншими курсами «Практична фонетика англійської мови» та «Практика усного та писемного мовлення» дозволить майбутньому фахівцеві рухатися індивідуальною траєкторією професійного розвитку в майбутньому. На сьогодні викладачі закладів вищої освіти перебувають у постійному пошуку ефективних способів проектування якісного освітнього середовища на заняттях із «Практичної граматики англійської мови». На наш погляд, одним із таких способів є технологія Bring Your Own Device (BYOD), яка передбачає широке використання ґаджетів студентів в освітньому процесі.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11132
ISBN: 978-617-7171-83-5
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.10 конф..pdf2,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.