Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12168
Title: Основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій
Authors: Вакалюк, Тетяна Анатоліївна
Медведєва, Марія Олександрівна
Keywords: хмаро орієнтоване навчальне середовище
методична система
використання
майбутні фахівці з інформаційних технологій
підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету
Citation: Вакалюк Т. А., Медведєва М. О. Основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. C. 363–374. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/211/pdf#.XYr5-dL7QdU
Series/Report no.: УДК;[378.096+378.147]:004.738.5
Abstract: У статті проведено аналіз стану готовності викладачів ЗВО використовувати хмаро орієнтоване навчальне середовище у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій, який показав, що 59% серед опитаних викладачів мають уявлення про хмарні технології й сервіси; 34 % – під час викладання свого предмету використовують хмаро орієнтовані засоби навчання; 16% викладачів використовують у професійно-педагогічній діяльності хмаро орієнтоване навчальне середовище; 100% респондентів згодились використовувати в освітньому процесі спроектоване хмаро орієнтоване навчальне середовище за авторською методичною системою. Досліджено, чи є спроектоване хмаро орієнтоване навчальне середовище підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій ефективним за виокремленими критеріями та показниками. Описано основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища (ХОНС) підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій (мету та зміст, методи, форми і засоби використання ХОНС в освітньому процесі закладу вищої освіти). Встановлено, що при побудові методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій варто: здійснювати добір хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складника ХОНС для використання у навчальному процесі майбутніх фахівців з інформаційних технологій, а також хмаро орієнтованих засобів навчання, що є доцільними для застосування у процесі навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій; удосконалити зміст дисциплін, що безпосередньо пов’язані з програмуванням для використання хмаро орієнтованої системи підтримки навчання та хмаро орієнтованих засобів навчання під час вивчення різних тем дисциплін такого напрямку; розробити факультатив "Хмарні технології в освіті", та впровадити його для ознайомлення з особливостями використання хмарних технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців з інформаційних технологій, а також проводити тренінги для викладачів та вчителів з метою ознайомлення з особливостями використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12168
ISSN: 2414-0325
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вакалюк, Медведєва.pdf883,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.