Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/3229
Title: Education from EU finances in the community in Skarszewy in Pomorskie province in Poland in the years 2007-2013
Other Titles: Edukacja ze Środków unijnych w gminie Skarszewy na tle województwa Pomorskiego w Polsce w latach 2007-2013
Authors: Skalski, Dariusz
Заболотна, Оксана Адольфівна
Przybylski, Stanisław
Keywords: Unia Europejska
środki (fundusze) unijne
programy unijne
polityka spójności
kompetencje kluczowe uczniów
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uczelniane
Citation: Skalski D., Przybylski S., Zabolotna O. Edukacja ze Środków unijnych w gminie Skarszewy na tle województwa Pomorskiego w Polsce w latach 2007-2013 / Dariusz Skalski, Stanisław Przybylski, Oksana Zabolotna // Stan, perspektywy I rozwoj ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. - III edycja. – 2013. – St. 288 – 310
Series/Report no.: УДК 37(438)
Abstract: Niniejszy artykul zawiera analizę zmian, jakie zaszty w sferze edukacji na przestrzeni ponad 10. letniej przynaleźności Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie do UE stworzyło wielu instytucjom możliwość korzystania z tzw. Środków zewnętrznych, ktore w ramach róźnych programów i ich priorytetów zostały zawarte w puli do wykorzystania przez państwa członkowskie. Priorytet w ramach którego po srodki te mogły sięgac instytucje oswiatowe zawarty jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IX. W opracowaniu opisano środki pozyskane na poziomie województwa pomorskiego, rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminach Skarszewy, Osieczna i Bobowo (powiat starogardzki) oraz programy realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Skarszewy. Zastała dokonana analiza wszystkich umów zawartych przez gminę Skarszewy z samorządem województwa pomorskiego w latach 2007 – 2013.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/3229
ISBN: 978-83-64628-14-6
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf16,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.