Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6755
Title: Використання візуального середовища графоаналізатор для створення та обробки графів
Authors: Медведєва, Марія Олександрівна
Keywords: візуальне середовище
граф
графоаналізатор
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Citation: Медведєва М.О. Використання візуального середовища графоаналізатор для створення та обробки графів / М.О. Медведєва // Актуальні питання сучасної інформатики: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – Сучасні інформаційні технології в освіті та науці‖ (10-11 листопада 2016 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 3. – C. 146 – 148
Series/Report no.: УДК;004.45
Abstract: Впровадження в навчальний процес підготовки студентів у ВНЗ особистісно орієнтованого навчання дискретної математики дає змогу забезпечити розвиток їхніх інтелектуальних умінь, глибоке розуміння завдань, що розв‘язуються, формувати вміння застосовувати теорію на практиці, поглиблювати знання і вміння з інформатичних та математичних дисциплін, удосконалювати навички роботи в різних програмних середовищах.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6755
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medvedieva_APSI2016.pdf492,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.