Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8215
Title: Аналіз передумов створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищого навчального закладу
Authors: Медведєва, Марія Олександрівна
Keywords: дискретна математика
інформаційне середовище
інформаційні технології
Issue Date: 2017
Publisher: ВПЦ Візаві
Citation: Медведєва М.О. Аналіз передумов створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищого навчального закладу / М.О. Медведєва // Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С.45-53.
Series/Report no.: УДК;378.147:510.6:004
Abstract: В статті розглядаються вимоги до організації особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів у вищих навчальних закладах. Проаналізовано науково-педагогічну літературу зарубіжних вчених та науковців України, що дозволило визначити передумови створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищих навчальних закладів. Описується поєднання в рамках окремого предметного інформаційного середовища як традиційних методів та засобів навчання, так і сучасних інформаційних технологій, що надають можливість реалізувати особистісно орієнтоване навчання окремої дисципліни, диференціацію процесу навчання, індивідуальну траєкторію розвитку кожного студента.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8215
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problemi_pidgotovki.pdf5,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.