Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9067
Title: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЗВО ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
Authors: Медведєва, Марія Олександрівна
Лещенко, Світлана Валентинівна
Ненька, Руслана Володимирівна
Keywords: групова навчальна діяльність
форма заняття
вид заняття
мала група
інформаційно-комунікаційні технології
вища математика
Issue Date: 2018
Publisher: ВПЦ Візаві
Citation: Медведєва М.О. Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ / М.О. Медведєва, С.В. Лещенко, Р.В. Ненька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – Випуск 58. – С. 37-45.
Series/Report no.: УДК;378.147:510:004
Abstract: У статті розглядаються методичні підходи до організації групового навчання вищої математики із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовано різні форми навчання, за яких використання інформаційно-комунікаційних технологій буде сприяти виконанню низки навчальних завдань. Аналізуються переваги та недоліки проведення групових занять з вищої математики студентам закладів вищої освіти технологічних спеціальностей. Пропонується методика проведення практичного заняття з курсу вищої математики. Перевагою запропонованої методики є можливість урахування навчальних інтересів студентів та активізація їх пізнавальної діяльності.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9067
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medvedeva.pdf519,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.