Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9292
Title: Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L.,Hyssopus officinalis L.
Authors: Гнатюк, Наталія Олександрівна
Keywords: алелопатична активність
Issue Date: Dec-2018
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L.,Hyssopus officinalis L.: моногр. / Н. О. Гнатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 186с.
Series/Report no.: УДК;581.524.13:582.929
Abstract: У монографії подано наукові аспекти щодо алелопатичних особливостей малопоширених ароматичних рослин видів Monаrda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L. Визначено кількісний склад алелохімікатів у їхніх органах упродовж вегетації; біологічну активність рослинних решток; роль ефірних олій у формуванні агрофітоценозу; закономірності накопичення в рослинах сполук вторинного синтезу – флавоноїдів, гідроксикоричних кислот залежно від абіотичних чинників; видоспецифічність дії алелохімікатів на культурні та сегетальні рослини; еколого-мікробіологічні властивості ґрунту ризосфери та міжрядь ароматичних рослин; фіторемедіаційну спроможність досліджуваних видів. У книзі сформульовано перспективи подальших досліджень і можливості практичного використання алелопатії у формуванні культурбіогеоценозу. Розраховано на наукових працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9292
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnatiuk.pdf624,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.