Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10617
Title: The Analysis of English Teacher Training Content in Ukrainian Universities
Other Titles: Аналіз змісту навчання вчителя англійської мови в укніверситетах України
Authors: Процько, Євгенія Сергіївна
Постоленко, Ірина Сергіївна
Keywords: професійна підготовка вчителів англійської мови
мовна підготовка
зміст освіти
навчальна дисципліна
навчальний план
Issue Date: Mar-2019
Abstract: Головна мета підготовки вчителів в Україні полягає в слідуванні стандартам європейської освіти, що означає підготовку кваліфікованих фахівців – знавців іноземної мови. Ця тенденція особливо важлива при підготовці вчителів англійської мови. Сьогодні процес підготовки вчителя нового покоління інтегрується у європейський освітній простір, хоча дослідження змісту сучасної педагогічної освіти в Україні має свої особливості. Проаналізувавши навчальні плани сучасних закладів вищої освіти, які готують майбутнього вчителя англійської мови, ми виокремили проблему надмірного залучення дисциплін загальноосвітньої підготовки. На нашу думку, причина цього полягає в наданні університетам вільного визначення кількості годин та вивченні конкретних дисциплін згідно із Законом «Про вищу освіту» (2014 р., 2018 р.). Також необхідно підкреслити важливість орієнтації вітчизняних закладів вищої освіти на європейські правові документи у підготовці вчителя нового покоління.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10617
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postolenko_Protsko_Pedagogika.PDF497,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.