Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11629
Title: English in Use
Authors: Постоленко, Ірина Сергіївна
Процько, Євгенія Сергіївна
Keywords: посібник
3 курс
факультет іноземних мов
мова і література (англійська)
Issue Date: Nov-2019
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: English in Use: посібник для студ. 3 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: І. С. Постоленко, Є. С. Процько. Умань: ВІЗАВІ, 2019. – 145 с.
Abstract: Посібник призначений для роботи студентів з автентичними аудіо та відео записами, згрупованими за тематичним принципом з урахуванням рівня складності, що відповідає вимогам навчальної програми з практики усного і писемного мовлення для студентів 3 курсу спеціальності «Мова і література (англійська)» закладів вищої освіти. Посібник також містить завдання на закріплення лексичних одиниць, повторення граматичного матеріалу та самостійної роботи студентів 3 етапу навчання денної та заочної форм спеціальності «Мова і література (англійська)» закладів вищої освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11629
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник-перетворено.pdf178,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.