Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13552
Title: Діагностика формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання
Other Titles: Diagnostics of the Formation of Financial Capital of Business Entities
Authors: Бержанір, Інна Анатоліївна
Keywords: фінансовий капітал
банківський кредит
фінансові ресурси
зобов’язання
власний капітал
прибуток
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Бержанір І. А. Діагностика формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання. Modern economics. 2021. № 25(2021). С. 6–11. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-01.
Abstract: Встановлено, що наявність можливостей мобілізації фінансового капіталу є визначальним чинником підвищення фінансового потенціалу, забезпечення конкурентних переваг та стабільного економічного розвитку суб’єктів господарювання. У статті досліджено структуру фінансового капіталу підприємств України за галузями економіки. Проаналізовано зміни у структурі джерел формування фінансових ресурсів підприємств України, а також розглянуто основні чинники, що спричинили ці зміни. Проведено аналіз динаміки показників прибутковості як основного джерела формування власних фінансових ресурсів підприємств України. Доведено, що важливу роль у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківське кредитування як основне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів. Досліджено динаміку обсягів кредитних вкладень комерційних банків України, а також визначено частку простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів. Встановлено, що в сучасних умовах господарювання оптимізація джерел фінансових ресурсів українських підприємств має базуватися на критеріях достатності останніх, оптимальності їх співвідношення залежно від галузевих особливостей і конкретних умов господарювання, економічної доцільності їх залучення та ефективності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13552
ISSN: 2521-6392
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diahnost_form_fin_cap.pdf489,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.