Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13709
Title: Формування здорового способу життя у молодших школярів в процесі фізичного виховання
Authors: Поліщук, Наталія Миколаївна
Keywords: потреба;
здоров'я
здоровий спосіб життя
фізична культура
критерії
рівні
принципи
педагогічні умови
Issue Date: 22-Mar-2021
Publisher: MDPC Publishing, Munich, Germany.
Citation: Поліщук Н.М. Формування здорового способу життя у молодших школярів в процесі фізичного виховання. The 8th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”(March 14-16, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 805 p.
Abstract: У статті здоровий спосіб життя розглядається як системне утворення особистості школяра, що відображає ступінь оволодіння знаннями, вміннями і навичками в цій галузі, які він набуває на уроках, в спілкуванні зі старшими, в ході ігрової, трудової, діяльності, в побуті тощо . Важливу роль у формуванні потреб в здоровому способу життя в учнів приділяється вчителю фізичної культури. У статті проведено аналіз стану здоров'я учнівської молоді, виділені компоненти здорового способу життя (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний), обгрунтовані рівні сформованості потреби в здоровому способі життя (низький, середній, високий), обґрунтовано педагогічні умови успішності формування потреб у здоровому способі життя у молодших школярів в процесі занять фізичною культурою (формування потреби в здоровому способі життя у молодших школярів організовується як частина цілісного педагогічного процесу освітньої школи; цілеспрямовано використовується виховний потенціал навчального предмета. «Фізична культура», стимулюється рухова активність молодших школярів у різних видах фізкультурно-спортивної діяльності в освітньому просторі школи; забезпечується взаємодія вчителя фізичної культури з учителями початкових класів, медичними працівниками, психологом, батьками, здійснюється індивідуальний підхід до учнів).Отримані результати свідчать про ефективність запропонованих шляхів здійснення цього процесу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13709
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поліщук Н.М. стаття!.pdf10,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.