Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13941
Title: Дослідження початкового етапу зрушення міжфазної тріщини з контактом берегів від кутової точки ламаної межі поділу
Authors: Камінський, Анатолій Олексійович
Дудик, Михайло Володимирович
Феньків, Володимир Михайлович
Keywords: міжфазна тріщина
зона передруйнування
зрушення
ламана межа розділу матеріалів
контакт берегів
Issue Date: Aug-2021
Publisher: КНУ імені Тараса Шевченка
Citation: Камінський А.О., Дудик М.В., Феньків В.М. Дослідження початкового етапу зрушення міжфазної тріщини з контактом берегів від кутової точки ламаної межі поділу. VI Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки": Матеріали конференції (Київ, Україна 30–31 серпня 2021 р.). Київ: КНУ, 2021. С. 28.
Abstract: В умовах плоскої деформації досліджується початковий етап зрушення міжфазної тріщини з контактуючими берегами від кутової точки ламаної межі поділу двох різних однорідних ізотропних матеріалів, який вбачається в утворенні маломасштабної зони передруйнування у з’єднувальному матеріалі на продовженні тріщини. Зона передруйнування моделюється лінією розриву нормального переміщення, на якій нормальне напруження дорівнює опору відриву з’єднувального матеріалу. Враховується взаємодія берегів тріщини за законом сухого тертя. знайдено вирази для довжини зони передруйнування і локального поля напружень в її околі. Визначено величину розходження границь зони, яка використовується в подальшому у деформаційному критерії утворення в ній вторинної мікротріщини. Запропоновано механізм зрушення початкової тріщини, який передбачає її об’єднання зі зростаючою при збільшенні навантаження мікротріщиною. Виконано числовий аналіз залежності параметрів зони передруйнування від конфігурації навантаження і параметрів композитного тіла.
URI: http://tamd.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/08/ABSTRACTS_MPM_2021_UKR.pdf
http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13941
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
2021.08.30 Тези СПМ-VI Київ.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.